Actuació dels Pallagos a Prats de Sornian

En el marc de la jornada al balcó del Fenollet (mercat i animacions).