Cantada pels carrers i places

Cantada per carrers i places i al Casal de la gent gran.

Els cantaires de Rià-Cirac, Cant’Eus, Els Polisons de Prada i i el Cor Josep Anselm Clavé.