Sortida natura a l’Alt Conflent

Auntament a l’aparcament a prop de “France Rurale” (veure l’article corresponent).