Festa de la poma, Saorra

Actuació dels Pallagos del Conflent.