Qui sem ?

El Casal del Conflent és una associació regida per la llei de l’1 de juliol 1901 que té per objectiu la promoció i l’animació, gràcies a diverses manifestacions, de la llengua i la cultura catalanes, sota totes les seves formes i modalitats així com la creació d’un lloc de trobada.

La llengua preferencial d’ús del Casal del Conflent és el català.

El Casal del Conflent aspira a reunir en el seu si, a federar i a solidaritzar totes les associacions del Conflent que actuin a favor de la llengua i la cultura catalanes.

Estatuts de l’associació

Junta:

 • Enric BALAGUER
 • Empar DOLZ (tresorera adjunta)
 • Jean-Luc GARRIGUE
 • Antoni GLORY
 • Anna LON
 • Neus LORENZO (vicepresidenta)
 • Albert MALLOL
 • Bruno MARIN
 • Sergi MIAS
 • Didier PAYRÉ
 • Maria PLANES (secretària adjunta)
 • Jacqueline PIJOAN
 • Annabel SARDANS
 • Jordi TAURINYÀ (president)
 • Gérard THORENT (tresorer)
 • Violeta TUBERT (secretària)