Qui sem ?

El Casal del Conflent és una associació regida per la llei de l’1 de juliol 1901 que té per objectiu la promoció i l’animació, gràcies a diverses manifestacions, de la llengua i la cultura catalanes, sota totes les seves formes i modalitats així com la creació d’un lloc de trobada.

La llengua preferencial d’ús del Casal del Conflent és el català.

El Casal del Conflent aspira a reunir en el seu si, a federar i a solidaritzar totes les associacions del Conflent que actuin a favor de la llengua i la cultura catalanes.

Estatuts de l’associació

Junta :

 • Jordi TAURINYA (president)
 • Miquel MORERA (vicepresident)
 • Elisabeth PORQUERAS (secretària)
 • Violeta TUBERT (secretària adjunta)
 • Maria PLANES (tresorera)
 • Christophe MONSEGUR (tresorer adjunt)
 • Enric BALAGUER (vocal)
 • Frédéric FEIJOO (vocal)
 • Antoni GLORY (vocal)
 • Anna LON (vocal)
 • Bruno MARIN (vocal)
 • Didier PAYRÉ (vocal)
 • Lídia PEREZ (vocal)
 • Roser SOLÉS
 • Joan Pere SUNYER(vocal)