Exàmens de català

Com cada any la Casa de la Generalitat de Perpinyà organitza les proves de català. Nombrosos van ser els alumnes que es van presentar als exàmens oficials del 2016. Alumnes dels cursos de català de Vinçà, Prada, Catllà i Rodès al Conflent hi van participar; quatre dels quals van ser aptes pel nivell bàsic A1. Enhorabona!

I encara enguany aquest mes de juny, dues altres alumnes més hi han participat. Desitgem poder saber quin és el resultat…haurem d’esperar fins a finals d’any. Felicitats!