La flama que il·lumina els Països Catalans

Trbareu aquí lenllaç cap a les fotografies fetes pel fotoperiodista Jordi Borràs Abelló durant la Regeneració 2020 de la Flama del Canigó.