Manifest pel Canigó

CRIDA AL RESPECTE DEL CANIGÓ COM A EMBLEMA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL CATALÀ I LA SEVA INSCRIPCIÓ AL PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT

Firmeu i feu firmar la petició.