Petició Assemblea Nacional Catalana

Us invitem a participar a la campanya
Signa un vot per la Independència
Dissabte 11 de gener de 2014
a Perpinyà, al peu del Castellet de les 10 a les 17h
a Prada Plaça de la República de les 9 a les 12h