Projeccions i debats a Catllà i Fillols

“El Primer dia d’octubre” (documental de Directa.cat, subtitutal en francés)

El Amics de Catllà i el Casal de Conflent va presentar una projecció, divendres 02/02/2018 a 19h a la sala polivalent, sobre els esdeveniments sobrevinguts a Catalunya aquesta tardor.

Va seguit un debat, animat per l’Andreu Balent.

 

La mateixa projecció va ser presentada dimarts 20/02/2018 a 18h45 al fogar de Fillols.