Diada dels Angelets a Sant Joan Pla de Corts

Actuació dels Pallagos del Conflentt amb els Angelets del Vallespir i els Castellers de Cerdanyoles.